Polski Konsul Generalny – Karolina Cemka [wywiad]


Portal torreviejaonline.pl nawiązał współpracę z Polskim Konsulatem w Barcelonie, którego jurysdykcja sięga do Torrevieja. Od teraz na naszym portalu, na stronie głównej, można śledzić najważniejsze informacje przekazywane przez Polski Konsulat – za pośrednictwem platformy Twitter.

Efektem nawiązania współpracy jest również poniższy wywiad z Polskim Konsulem Generalnym – Panią Karoliną Cemka.

Redakcja: W czym może pomóc nam konsulat generalny. Czy może  nam Pani opowiedzieć trochę o tym jak funkcjonuje konsulat i jakimi sprawami się zajmuje.

Konsul Karolina Cemka: Zakres działań Konsula RP określa Ustawa Prawo Konsularne, której jeden z zapisów brzmi “Zadaniem konsula Rzeczypospolitej Polskiej jest ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą, umacnianie więzi między Rzecząpospolitą Polską a jej obywatelami i osobami pochodzenia polskiego zamieszkałymi w państwie przyjmującym, a także popieranie rozwoju współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a państwem przyjmującym”.

Od strony praktycznej Konsul RP zajmuje się m. in.:

 • przyjmowaniem wniosków paszportowych i wydawaniem paszportów,
 • przyjmowaniem wniosków o nadanie czy potwierdzenie obywatelstwa,
 • szerokim spektrum spraw z zakresu stanu cywilnego, tj. udzielanie związku małżeńskiego polskim obywatelom, transkrypcją dokumentów, tłumaczeniami.
 • Konsul może potwierdzić profil zaufany na platformie ePUAP czy wystawić zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów do Polski. 
 • Konsul przyjmuje również wnioski dla osób uprawnionych o ubieganie się o Kartę Polaka.
 • Co istotne, w Barcelonie konsul nie wystawia wiz. Sprawy wizowe są prowadzone przez wydziały konsularne ambasadach w stolicach krajów akredytacji, w Hiszpanii więc jest Wydział Konsularny w Madrycie.

Zadania konsula dot. pomocy konsularnej dla polskich obywateli są również ściśle określone ustawą. Należą do nich m.in.

 • możliwość udzielenie zwrotnej pomocy finansowej na powrót do Kraju, w przypadku wykluczenia istnienia  możliwości innych źródeł finansowania,
 • wezwanie pogotowia, służb socjalnych czy policji w przypadku natychmiastowych interwencji
 • pomoc tłumaczeniowa w wypadkach losowych. 
 • Konsul prowadzi również przesłuchania polskich obywateli na wniosek sądu lub prokuratury.
 • Prowadzi określone prawem sprawy w zakresie ochrony osób małoletnich.

Należy pamiętać, że konsul nie prowadzi postępowań prawnych, nie jest stroną w sprawie, nie rozwiązuje problemów związanych z naruszeniem prawa, jedynie interweniuje u władz w przypadkach dyskryminacyjnych na tle narodowościowym. Często nasi Rodacy nie wiedzą, że Konsul nie organizuje transportu do Polski, nie prowadzi rezerwacji hotelowych, nie poszukuje rzeczy zaginionych czy skradzionych, nie interweniuje w sprawie hałasu w sąsiedztwie budynku czy niewygodnego łóżka w hotelu. A z takimi zapytaniami się spotykamy.

Kierownik placówki – Konsul RP jest ponadto odpowiedzialny za utrzymywanie i rozwijanie relacji z miejscowymi władzami i służbami, reprezentuje Polskę w miejscowym korpusie konsularnym, prowadzi działalność promocyjną w zakresie kultury i sztuki oraz języka polskiego, utrzymuje i rozwija  relacje z Polonią, ze stowarzyszeniami i polskimi szkołami, działa na rzecz promocji polskiej gospodarki w Hiszpanii, rozwija relacje akademickie, prowadzi działalność informacyjną nt. bieżących problemów w Hiszpanii, które mogą mieć wpływ dla naszych Rodaków ( np. przepisy pandemiczne, wjazdowe) oraz na relacje Polski z Państwem przyjmującym.

Konsul organizuje wybory: do Sejmu i Senatu, do PE i na prezydenta RP, co często stanowi ogromne wyzwanie logistyczne. Okręg Konsularny KG RP w Barcelonie od stycznia 2022 r. został znacząco poszerzony i obejmuje: Katalonię, Baleary, Wspólnotę Walencji, Aragonię oraz Andorę.

Bardzo zachęcam do zapoznania się ze stroną www. gov.pl/hiszpania, na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące działalności i zadań konsula.

Z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają się do Was Polacy?

Do najczęściej załatwianych spraw w urzędzie należą sprawy paszportowe, w tym wydawanie paszportów tymczasowych na powrót do Polski, w związku z masowymi kradzieżami dokumentów dokonywanymi na turystach. W tym przypadku pozbawieni środków finansowych obywatele nie mający innych możliwości otrzymania pomocy, mogą skorzystać z formuły zwrotnej pożyczki na powrót do kraju. Zawsze jednak wniosek o złożenie pożyczki musi być złożony osobiście, np. w przypadku osoby okradzionej na Majorce, musi ona stawić się w KG osobiście po nowy dokument. 

W trakcie pandemii otrzymaliśmy bardzo dużo zapytań zw. z przepisami covidowymi, możliwościami szczepień, etc.

Podróżowanie i ewentualne kłopoty w podróży nie zdejmują z turystów odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. Konsul stara się zawsze pomóc, podpowiedzieć rozwiązanie, ale jego możliwości są ograniczone, np. nie wymieni koła w samochodzie, nie wyśle środków finansowych, nie przywiezie okradzionych turystów z dalekiej plaży. Może natomiast pomóc wezwać odpowiednie służby lokalne. Warto też przypomnieć , że Urząd nie prowadzi kwestii z zakresu pośrednictwa pracy. 

Jakie są obecnie największe problemy konsulatu? 

Bardzo zachęcam wszystkich do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronie www.gov.pl/hiszpania oraz informacjami publikowanymi na naszym twitterze. Często pierwszym odruchem obywatela jest wykonanie telefonu w sprawach, które są omówione pisemnie. Ważne jest również, aby szerzyć wiedzę nt. funkcji telefonu alarmowego, który służy wyłącznie do natychmiastowych i koniecznych interwencji konsula, tj. jak wezwanie karetki czy policji czy pomoc osobom  zatrzymanym. Konsul dyżurny nie pełni dyżuru nocnego w biurze, ale w domu, czyli funkcjonuje jak każda osoba pracując i ma prawo do odpoczynku, bowiem kolejnego dnia podejmuje zadania w biurze.

Jakie wymieniła Pani główne różnice pomiędzy urzędami polskimi a urzędami hiszpańskimi?

W UE urzędy funkcjonują na podobnych zasadach. Większość usług jest zdigitalizowana. Respektowane są i dobrze funkcjonują karty EKUZ w przypadku skorzystania z podstawowej opieki medycznej.

Mając na uwadzę Pani doświadczenia w sprawach Polaków – jakie rady udzieliłaby Pani Polakowi który zamierza przebywać na terenie Hiszpanii, a być może kupić tu dom czy zamieszkać na stałe?

Należy przede wszystkim zapoznać się z umieszczonymi na stronie informacjami ws. kwestii pobytowych w Hiszpanii. Zwracam uwagę na wydłużone procedury uzyskania twz. NIE czyli statusu rezydenta, na których wykonanie nasz Urząd nie ma żadnego wpływu. W konkretnych sprawach cywilnych warto korzystać z polskojęzycznych kancelarii prawnych, których lista widnieje na naszej stronie. Warto również zwrócić uwagę na kwestie podatkowe zw. zakupem nieruchomości oraz tzw. zjawisko “okupas” zw. z nielegalnym zajmowaniem pustych budynków przez nielegalnych imigrantów. W przypadku osiedlenia się na dłużej zachęcam mocno,żeby zapisywać dzieci do polskich szkół.

Należy bardzo uważać również na oszustów – pracodawców podpisując umowy o pracę, nawet sezonową.

Jako Konsul RP jednak przede zachęcam wszystkich do powrotu do kraju, więcej informacji: www.powroty.gov.pl

Częstym problemem Polaków wybierających się do Hiszpanii są informacje o testy na lotniskach, noszenie maseczek w Hiszpanii – na grupach facebookowych pojawiają się sprzeczne komentarze na temat potrzeby testów. Jak to naprawdę wygląda?

Namawiam, żeby zawsze korzystać z jedynych sprawdzonych informacji umieszczonych na portalu “Polak Za Granicą” lub na naszej stronie www.gov.pl/hiszpania

Czy w konsulacie zdarzają się dziwne sprawy? Jaka była najdziwniejsza z jaką mieliście Państwo do czynienia?

Takie sprawy się zdarzają i muszą z oczywistych względów pozostać anonimowe. Natomiast, tak otrzymaliśmy kilka zapytań ws. regulacji zw. z wykrywaczami metali na plaży, lub z pomocą Konsula ws. poszukiwania zagubionej pamiątki na łonie natury w środku nocy.

Dziękujemy. Widzę, że dostaliśmy od Pani wiele ciekawego spojrzenia na pracę konsulatu. Bardzo miło słyszeć, że otrzymujemy tak szerokie wsparcie za granicą. Życzymy jak najmniej problemów w przyszłej pracy i chętnie będziemy umieszczać informację z waszego twittera na naszej stronie.

Dodaj komentarz