Języki w Hiszpanii – ilość, rodzaje, pochodzenie

Hiszpania jest znana nie tylko z przepięknych plaż i smakowitej kuchni, ale również jako kraina wielojęzyczna, oferująca bogactwo kulturowe poprzez swój unikalny mozaik językowy. Od północy po południe, od wschodu na zachód, krajobrazy Hiszpanii rozbrzmiewają różnorodnością lingwistyczną, z głębokimi korzeniami historycznymi i regionalnymi niuansami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej pięciu oficjalnym językom Hiszpanii, które wraz z Castellano, kastylijskim, tworzą językowy pejzaż tego fascynującego kraju.

Pochodzenie języków w Hiszpanii

Na podstawie poniższego wykresu genealogicznego, języki romańskie, w tym te używane w Hiszpanii, mają swoje korzenie w łacinie, z której wyewoluowały różne grupy językowe. Oto jak można opisać genezę języków i dialektów hiszpańskich na podstawie tego wykresu:

 • Łacina: Wszystkie języki romańskie wywodzą się z łaciny, która była używana w starożytnym Rzymie. Wykres wyróżnia dwa rodzaje łaciny: klasyczną łacinę, język literacki i oficjalny starożytnego Rzymu, oraz wulgarną łacinę, potoczną formę języka mówionego przez zwykłych ludzi, z której bezpośrednio wywodzą się języki romańskie.
 • Romans kontynentalny: Ta kategoria obejmuje języki wywodzące się bezpośrednio z wulgarnej łaciny, używanej na kontynencie europejskim.
 • Italo-zachodnie romanse: Ta grupa obejmuje języki, które wykształciły się na zachodzie Italii oraz na Półwyspie Iberyjskim i w południowej Francji.
 • Romans zachodni: Podgrupa italo-zachodnich romansów, obejmująca języki wykształcone na zachodzie Europy.
 • Gallo-Romanse: Języki Gallo-romanskie obejmują francuski i oksytański oraz kilka innych dialektów.
 • Ibero-Romanse: Do tej grupy należą języki, które wyewoluowały na Półwyspie Iberyjskim, takie jak hiszpański i portugalski.
 • Hiszpański (Castellano): Bezpośrednio pochodzi z grupy Ibero-Romańskiej, która wykształciła się na Półwyspie Iberyjskim.
 • Portugalski: Również należy do grupy Ibero-Romańskiej i rozwinął się obok hiszpańskiego na Półwyspie Iberyjskim.
 • Kataloński (Catalan): Kataloński jest częścią grupy Oksytańsko-Romańskiej, co oznacza, że jest bliżej spokrewniony z oksytańskim, który jest używany w południowej Francji.

Warto zauważyć, że kataloński, choć klasyfikowany jako część Oksytańsko-Romańskiej grupy językowej, jest również uznawany za część większej grupy Ibero-Romańskiej, co odzwierciedla jego geograficzne i lingwistyczne związki z innymi językami Półwyspu Iberyjskiego.

Wykres ten wizualizuje, jak z jednego “rodzicielskiego” języka, jakim jest łacina, rozwinęło się wiele różnych języków i dialektów, które dziś są obecne w Hiszpanii i innych częściach Europy.

Pochodzenie języków hiszpańskich, źródło: Wikipedia

Poszczególne regiony w różnym stopniu operowały językami i ich odmianami, stąd tak duże różnice pomiędzy poszczególnymi obszarami.

Rozprzestrzenianie się języków w Hiszpanii, źródło: Wikimedia

Powyższa mapa przedstawia dystrybucję językową na Półwyspie Iberyjskim w roku 1000, ilustrując różnorodność lingwistyczną tego regionu w okresie średniowiecza. Na mapie wyróżnione są następujące języki:

 • Gallego-Portugués (Galicyjsko-Portugalski): Reprezentowany kolorem niebieskim, odzwierciedla obszar, gdzie mówiono językami, które później dały początek współczesnemu językowi galicyjskiemu i portugalskiemu.
 • Leonés (Leonese): Kolor zielony wskazuje na region, gdzie mówiono dialektem leonesem, który wpłynął na rozwój języka asturyjskiego.
 • Castellano (Kastylijski): Kolor brązowy pokazuje początkowy obszar, z którego pochodzi język kastylijski, znanym również jako hiszpański.
 • Vasco (Baskijski): Kolor żółty przedstawia region Kraju Basków, gdzie mówiono (i nadal mówi się) baskijskim, językiem izolowanym, który nie wywodzi się z żadnej znanej rodziny językowej.
 • Aragonés (Aragoński): Kolor czerwony reprezentuje obszar, gdzie używano aragońskiego, języka o romańskim pochodzeniu.
 • Catalán (Kataloński): Kolor pomarańczowy wskazuje na region, gdzie mówiono językiem katalońskim, który wykształcił się jako odrębny język romański.
 • Árabe y mozárabe (Arabski i mozarabski): Kolor fioletowy odnosi się do obszaru, na którym mówiono językiem arabskim oraz mozarabskim, dialektem romańskim pod silnym wpływem arabskim, używanym przez chrześcijan mieszkających pod muzułmańskim panowaniem.
 • Lenguas de oïl (Języki oïl): Kolor szary na północy wskazuje na obszar wpływów języków oïl, grupy języków romańskich używanych historycznie w północnej Francji.
 • Franco-provençal oraz Occitano (Oksytański): Kolor zielony i brązowy na północnym wschodzie, poza granicami Hiszpanii, reprezentują obszary, gdzie mówiono językiem franko-prowansalskim i oksytańskim, innymi językami romańskimi.

Ta mapa jest szczególnie przydatna do zrozumienia, jak historyczny rozwój, migracje ludności i polityczne zmiany wpłynęły na lingwistyczny krajobraz Hiszpanii. Języki te rozwinęły się z łaciny używanej przez Rzymian po podboju Iberii, z wyjątkiem baskijskiego, którego pochodzenie nadal pozostaje tajemnicą. Możemy również zobaczyć, jak wpływy arabskie z okresu Al-Andalus (muzułmańska Hiszpania) miały wpływ na języki południa, szczególnie mozarabski.

Języki Hiszpanii

Główne języki Hiszpanii, źródło: Wikimedia

Poniżej prezentujemy Ci listę najpopularniejszych odmian i dialektów jęzeykowych w Hiszpanii. Są to oficjalne języki hiszpanii.

Castellano: Serce hiszpańskiej językowej tożsamości

Dialekt kastylijski, częściej nazywany hiszpańskim, jest językiem o romańskich korzeniach, który rozwijał się w średniowiecznym królestwie Kastylii. Ten język, obfitujący w wpływy arabskie i sąsiednich kultur, jest często określany przez mieszkańców Hiszpanii jako Castellano, aby odróżnić go od innych języków regionu.

Català: Kataloński duch niezależności

Dialekt kataloński, z 10 milionami użytkowników, stanowi drugi co do popularności język w Hiszpanii. Odróżniający się od kastylijskiego własną gramatyką i słownictwem, jest nie tylko środkiem komunikacji, ale również symbolem kulturowym Katalonii, używanym również w oficjalnych dokumentach i instytucjach.

Galego: Galicyjska odmiana romańska

Dialekt galicyjski, z około 3 milionami użytkowników, jest językiem blisko spokrewnionym z portugalskim, który również wywodzi się z języka galicyjsko-portugalskiego. Bogaty w historyczne i kulturowe odniesienia, galicyjski dziś jest językiem urzędowym w Galicji, celebrującym swój unikatowy charakter.

Euskara: Tajemniczy język Basków

Baskijski to język izolowany, który nie należy do żadnej znanej grupy języcznej i jest uważany za jedną z najstarszych mów Europy Zachodniej. Używany przez około 750 000 osób, pełni funkcję współoficjalnego języka w Kraju Basków, będąc jednocześnie ważnym elementem lokalnej tożsamości.

Aranese: Oksytański akcent w Hiszpanii

Arański, czyli język oksytański, jest oficjalnym językiem Doliny Arańskiej i od 2006 roku ma status współoficjalnego języka w całej Katalonii. Język ten, będący częścią rodziny romańskiej, pełni ważną rolę w zachowaniu kulturowego dziedzictwa regionu.

Odkrywając Hiszpanię, warto poświęcić czas na zrozumienie jej wielojęzycznej natury, która jest tak samo istotna dla kulturowego oblicza kraju, jak jego słynne zabytki i tradycje. Zapraszamy do dalszego odkrywania, jak współistnienie różnych języków kształtuje hiszpańską tożsamość narodową i regionalną.

Dodaj komentarz

Pisali o nas

  wpChatIcon