Sytuacja w Szpitalu Torrevieja: Ostateczne porozumienie po groźbie strajku

Minister Zdrowia Mariano Gómez zmienia stanowisko

Po początkowym oświadczeniu, że wcześniej uzgodnione warunki pracy dla personelu szpitala w Torrevieja zostaną anulowane, co skutkowało nieuchronnym zagrożeniem strajkiem, minister zdrowia, Mariano Gómez, teraz stwierdził, że jego regionalny rząd będzie szanować uzgodnienie, do którego doszło między pracownikami a poprzednim zarządem. Porozumienie zakłada skrócenie rocznej liczby godzin pracy pracowników służby zdrowia i zwiększenie wynagrodzeń, zwłaszcza w kontekście godzin dyżuru, zbliżając je do poziomu pracowników statutowych. Decyzja ta została podjęta po godzinnej dyskusji z przedstawicielami związków zawodowych, którzy od kilku tygodni domagali się szacunku dla wcześniejszego porozumienia.

Zaplanowane udoskonalenia do 2024 roku

Udoskonalenia, które zostały uzgodnione z poprzednim rządem po falach protestów związanych z fatalnym zarządzaniem szpitalem, obejmują okres do 2027 roku, z rocznymi dodatkami. Jednak teraz osiągnięte porozumienie skupia się tylko na tym, co uzgodniono na lata 2023 i 2024. Minister zobowiązał się również, że w trakcie kadencji zostanie opracowana ustawa “wyrównująca prawne reżimy pracowników służby zdrowia publicznej”, aby zlikwidować różnice między personelem statutowym a pracownikami zatrudnionymi na podstawie innych umów.

Punkty porozumienia ogłoszone przez komitet

Komitet ogłosił uzgodnione punkty porozumienia, po tym jak radny ograniczył się jedynie do stwierdzenia, na uporczywe pytania dziennikarzy, że “to było satysfakcjonujące porozumienie dla obu stron”. Fran García, rzecznik komitetu pracowniczego, wyjaśnił, że “uzgodniono postępującą redukcję rocznej długości pracy oraz wyrównanie godzin dyżuru lekarzy i personelu pielęgniarskiego”. Dodał także, że “to pozostaje bez zmian. Dodatkowo, w 2024 roku, świadczenia za czas tymczasowej niezdolności do pracy będą uzupełniane, aby wynosiły 100%”.

Zdezaktywowane protesty pracowników

To porozumienie zdeaktywowało protesty, które pracownicy rozpoczęli kilka tygodni temu z powodu odmowy Ministerstwa w sprawie stosowania tego uzgodnienia. Na początku roku Partia Ludowa, obecnie rządząca, brała udział w protestach, które doprowadziły do tego porozumienia, ale po przejęciu władzy odmówiła jego stosowania, powołując się na negatywną opinię związku zawodowego ze względu na brak budżetu na te środki.

Źródło: https://theleader.info/2023/12/07/health-minister-backs-down-after-torrevieja-hospital-strike-threat/

Dodaj komentarz

Pisali o nas

    wpChatIcon