Bezrobocie w Hiszpanii

Blog Title: Bezrobocie wśród młodych w Hiszpanii – przyczyny i skutki

Bezrobocie wśród młodych w Hiszpanii osiąga rekordowe poziomy. Według danych Eurostatu z kwietnia 2023 roku, stopa bezrobocia wśród ludzi w wieku poniżej 25 lat wyniosła aż 28,4 proc., co czyni Hiszpanię liderem w UE. Ta dramatyczna liczba nie wynika z jednej tylko przyczyny, ale jest efektem kombinacji kilku czynników. W niniejszym raporcie przyjrzymy się temu, co stoi za tak wysokim poziomem bezrobocia wśród młodych ludzi w Hiszpanii.

Dlaczego w Hiszpanii jest wysokie bezrobocie

Pierwszym kluczowym czynnikiem, który kroczy w twarz bezrobotnym Hiszpanom w wieku poniżej 25 lat, jest niewłaściwy system edukacji. W kraju tym wiele osób rzuca szkołę przed ukończeniem 18. roku życia. Zamiast dalszej nauki, młodzi Hiszpanie zazwyczaj szukają pracy. Niestety, błędna struktura kształcenia także przyczynia się do tego, że większość absolwentów nie ma odpowiednich umiejętności, których wymagają pracodawcy. Problem ten jest szczególnie odczuwalny w sektorze technologicznym, gdzie brakuje specjalistów.

Drugim powodem, dla którego młodzi Hiszpanie mają problem ze znalezieniem pracy, są warunki zatrudnienia. W Hiszpanii bardzo popularne są umowy tymczasowe. To forma zatrudnienia, która nie zapewnia bezpieczeństwa pracy ani długoterminowej stabilności finansowej. Ponadto w Hiszpanii wiele firm unika zatrudniania pracowników na pełny etat, co dodatkowo pogarsza sytuację na rynku pracy.

Trzecim czynnikiem, który sprawia, że bezrobocie w Hiszpanii jest tak wysokie, jest stosunkowo wysoka wielkość zasiłków dla bezrobotnych. Hiszpańscy urzędnicy starają się pomóc ludziom, którzy stracili pracę, ale czasami stawki zasiłków są na tyle atrakcyjne, że ludzie nie chcą znowu szukać pracy. Dlatego niektórzy eksperci sugerują, że konieczne jest zmniejszenie wielkości zasiłków, aby zachęcić bezrobotnych do aktywnego szukania nowego zatrudnienia.

Czwartym czynnikiem, który wpływa na bezrobocie wśród młodych w Hiszpanii, jest sam styl życia młodych ludzi. Hiszpanie są znani z tego, że bardzo lubią żyć na luzie i cieszyć się życiem. Ta mentalność może czasami wpływać na ich zdolność do wytrwałej i zmotywowanej pracy, co jeszcze bardziej pogarsza ich szanse na znalezienie pracy.

bezrobocie w hiszpanii
Bezrobocie w Hiszpanii wśród młodych

Bezrobocie w Hiszpanii a w innych krajach

Wśród krajów UE, które borykają się z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia, znajdują się Hiszpania, Grecja i Włochy. W Hiszpanii wskaźnik bezrobocia wynosi 12,7%, w Grecji 10,8%, a we Włoszech 7,6%. Do najniższych wskaźników bezrobocia natomiast zaliczają się Czechy, gdzie wynosi on 2,4%, oraz Polska (2,7%), gdzie w maju brak pracy było zarejestrowanych 472 tys. osób, a w kwietniu – 469 tys.

Bezrobocie jest zagadnieniem bardzo złożonym, a więc i wiele czynników wpływa na jego poziom w różnych krajach. Jednym z głównych czynników jest sytuacja gospodarcza danego państwa i jego sektorów. W krajach, w których gospodarka rozwija się wolniej lub doświadcza kryzysów, bezrobocie zazwyczaj rośnie. Odwrotnie, tam gdzie gospodarka jest stabilna i rozwija się szybko, wskaźnik bezrobocia spada.

Innym czynnikiem wpływającym na bezrobocie są reformy rynku pracy i regulacje, które rządy wprowadzają w danej krajach. Na przykład, w Polsce rząd wprowadził wiele zmian w tzw. polskim modelu elastycznego rynku pracy, co przyczyniło się do obniżenia wskaźnika bezrobocia. W krajach takich jak Hiszpania, gdzie regulacje są zdecydowanie mniej elastyczne, poziom bezrobocia jest wyższy.

Innym czynnikiem wpływającym na poziom bezrobocia są trendy demograficzne. W krajach o niskiej dzietności i starzejącej się populacji można spodziewać się wyższego wskaźnika bezrobocia. W krajach, gdzie jest więcej ludzi młodych i rynki pracy się rozwijają, bezrobocie jest zazwyczaj niższe.

bezrobocie w hiszpanii - UE
Bezrobocie w Hiszpanii vs Unia Europejska

Bezrobocie wśród młodych Hiszpanów stanowi duży problem dla kraju, ale wiemy już, co na nie wpływa. Przede wszystkim system edukacji wymaga rewizji. Wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć Hiszpanie, wymagają nowych i specjalistycznych umiejętności, które trzeba wymagać już w czasie edukacji. Poza tym konieczne jest zapewnienie lepszych warunków zatrudnienia, zwiększenie elastyczności rynku pracy oraz zmniejszenie skal uświadczeń pracowniczych dla bezrobotnych. W ten sposób młodzi Hiszpanie będą bardziej zmotywowani do szukania pracy i aktywnego jej poszukiwania, z korzyścią dla całych społeczeństw i gospodarki kraju.

Wysokie kwalifikacje, niskie stanowisko – hiszpański paradoks bezrobocia

Wysoko wykształceni Hiszpanie niejednokrotnie zmuszeni są do pracy na stanowiskach wymagających niższych kwalifikacji. Paradoks ten odnosi się nie tylko do tych, którzy dopiero co zdobyli dyplom, ale również do tych, którzy na rynek pracy wkraczali już kilka dekad temu. Trend ten utrzymuje się długotrwale i wskazuje na poważne problemy z rynkiem pracy w tym kraju. A co na to Eurostat?

Dane Eurostatu są porażające. Z raportu wynika, że w 2021 roku ponad 34,5% zatrudnionych Hiszpanów z wyższym wykształceniem pracowało na stanowiskach wymagających niższych kwalifikacji. To najwyższy wskaźnik w całej UE-27 i aż o 13,7% procent punktów wyższy niż średnia UE-15. Wydaje się, że Hiszpania jest w tym względzie przypadkiem alarmującym. Warto więc poznać nie tylko liczby, ale i przyczyny tego zjawiska.

Jak wynika z badań na temat ryzyka ubóstwa, ryzyko utraty pracy i biedy również jest bardzo wysokie wśród osób z wyższym wykształceniem. Z badań tych wynika, że w Hiszpanii osoba z wykształceniem wyższym ma aż trzykrotnie większe ryzyko utraty pracy niż osoba z wykształceniem niższym. Te przerażające statystyki wskazują na poważny problem związany z rynkiem pracy w Hiszpanii.

Choć powody, dla których tak wiele osób z wyższym wykształceniem pracuje na stanowiskach wymagających niższych kwalifikacji, są złożone i wielowymiarowe, jedna z przyczyn wciąż budzi kontrowersje. Hiszpański system edukacji wyposaża uczniów w dużą liczbę teoretycznej wiedzy, ale brakuje mu umiejętności praktycznych. Wymagania pracodawców dotyczące umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego utrudniają znalezienie pracy dla osób, które kończą studia.

Dodatkowo, wiele stanowisk wymaga od pracowników specjalnych kwalifikacji. W Hiszpanii jednak ci, którzy są dobrze wykształceni, często nie mają możliwości zdobycia niezbędnych kompetencji, aby spełnić te wymagania. Podejście władz do kwestii edukacji i rozwoju zawodowego wymaga gruntownej reformy.

bezrobocie w hiszpanii - paradoks
Bezrobocie w Hiszpanii – Hiszpański Paradoks

Popsuty rynek pracy w Hiszpanii: Problem zatrudnienia młodych ludzi

Bezrobocie wśród młodych ludzi w Hiszpanii jest jednym z najwyższych w Europie. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak stabilnego rynku pracy. W Hiszpanii, kraju kierowanym przez partie socjalistyczne, tymczasowe zatrudnienie staje się normą. W dzisiejszym poście przeanalizujemy sytuację na rynku pracy w Hiszpanii, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi.

Hiszpański rynek pracy charakteryzuje się dużym odsetkiem tymczasowego zatrudnienia. W dobie kryzysu ekonomicznego, a także w jej następstwie, liczba pracowników zatrudnionych na umowach krótkoterminowych znacząco wzrosła. O ile w innych krajach europejskich krótkookresowe umowy dotyczą głównie pracy sezonowej, w Hiszpanii jest to niezbędna strategia dla młodych ludzi chcących pozyskać doświadczenie zawodowe.

Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest złożoność systemu podatkowego i prawa pracy. Przedsiębiorcy często nie decydują się na zatrudnienie na stałe, ponieważ koszty są zbyt wysokie. Wynika to ze złożonych przepisów dotyczących umów o pracę, składek na ubezpieczenia społeczne i podatków. W związku z tym przedsiębiorcy decydują się na tymczasowe umowy, które są tańsze i łatwiejsze w administracji.

Kolejnym czynnikiem jest brak konkurencyjności hiszpańskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Hiszpania jest jednym z najmniej konkurencyjnych krajów w Europie. Niezdolność do wytworzenia produktów eksportowych o wysokiej wartości dodanej, brak innowacyjności oraz niskie kwalifikacje pracowników potęgują ten problem. Wobec braku możliwości zwiększenia produkcji, przedsiębiorcy są zmuszeni do redukcji kosztów, w tym kosztów pracy.

Kolejnym przykładem jest ustawodawstwo dotyczące bezrobocia. W Hiszpanii istnieje system gwarancji socjalnych, który ma za zadanie zapewnić bezrobotnym wynagrodzenie przez kilka pierwszych miesięcy po utracie pracy. Niemniej jednak, ten system działa na niekorzyść młodych ludzi szukających pracy. Przedsiębiorcy unikają zatrudniania kogoś, kto ma co prawda doświadczenie, ale jest młody i nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

Istnieją również problemy w zakresie edukacji. Hiszpańskie szkolnictwo nie jest w stanie zapewnić młodym ludziom odpowiednich kwalifikacji, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku pracy. Istnieje wiele przypadków, gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę, aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Bezrobocie w Hiszpanii – tymczasowe zatrudnienie

Conclusion: Przykłady te pokazują, że wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi w Hiszpanii jest złożoną kwestią, która wymaga wielu zmian zarówno na poziomie politycznym jak i w przedsiębiorstwach. Wielu ekspertów twierdzi, że kluczem do rozwiązania problemu jest zwiększenie konkurencyjności Hiszpanii, poprawa edukacji i zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem. Bezrobocie wśród młodych ludzi towarzyszy hiszpańskiej gospodarce od wielu lat. Dlatego potrzebne są konkretne zmiany, aby wesprzeć naszą młodzież w poszukiwaniu pracy i zatrzymać migrację wysoko wykwalifikowanych ludzi za granicę.

Źródła:

Obserwator Gospodarczy o bezrobociu w Hiszpanii

Bezrobocie w UE

Dodaj komentarz

Pisali o nas

    wpChatIcon